Bemutatkozás

Dél Dunántúli Porcelán és Kerámia Klaszter

„Közös célunk, hogy a nehézségeink leküzdésében, a jövő lehetőségeinek megismerésében támaszkodhassunk a horizontális szakmai kapcsolatok bázisára, számítva az iparágon kívüli, de mégis annak sorsában érdekelt és osztozó partnerek együttműködésére is.”

A Dél-Dunántúli Porcelán és Kerámia Klaszter formálisan 2009. április 21-én jött létre, 11 alapító taggal. A Klaszter létrehozásának szándéka mögött általános megközelítésben az a minden leendő tag számára nyilvánvaló tapasztalat áll, hogy a kooperatív piaci magatartás-modellekben sok, eddig ki nem használt potenciál rejlik.
A kerámia és porcelán ipari horizontális együttműködési hálók a térségben komoly múltra tekinthetnek vissza. Különösen eredményes periódus volt a hetvenes-nyolcvanas évek gyakorlata, amikor a két nagy termelő szervezet (Zsolnay Porcelángyár, Baranya-Tolna Megyei Téglaipari és Cserépipari Vállalat) valamint a PMMF (Pollack Mihály Műszaki Főiskola) Szilikát Tanszéke közt alakult ki, elsősorban a műszaki innovációra fókuszáló hatékony együttműködés. Különleges partnerként, a design oldaláról, a Siklósi Nemzetközi Kerámia Szimpózium is alkalomszerűen bekapcsolódott a folyamatokba, de az akkori korszellemnek megfelelően a műszaki jellegű kapcsolatok játszották a hegemón szerepet.
Azóta a helyzet rengeteget változott. A porcelán és kerámia ipar termelő szervezetei súlyos pozícióvesztést voltak kénytelenek elszenvedni. Megszűnt a pécsi szilikát-mérnök képzés, semmivé vált az együttműködési háló. Ha az iparág jelenlegi helyzetét tekintjük, a tények azt mutatják, hogy a megmaradt szereplők magatartása nem követi a korábbi gyakorlatot. A kooperatív magatartásformák pozitív tapasztalatai nem hatják át a mindennapi gyakorlatot, és nincsenek jelen releváns hatást kifejtő tényezőként az egyes szereplők döntéseiben. Természetesen vannak eseti együttműködések, de ezek általában kampányszerűek és rendszerint bilaterális jellegűek.
Az elmúlt években a negatív trendek mellett, a klaszteresedés szempontjából ugyanakkor pozitív jelenségekre is felfigyelhettünk. A Zsolnay Gyár zsugorodásának egyik következményeként, több, volt Zsolnay-s dolgozó saját vállalkozásba kezdett, és néhányuk képes volt megkapaszkodni ezen a rendkívül nehéz piacon. Ugyancsak az állásukat vesztett Zsolnay-dolgozók jelenthették a munkaerő bázist néhány külföldi tőkével induló kisvállalkozás számára is. Nagyon fontos új körülménynek tekinthető a design-igényes ágazatok szempontjából a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar létrejötte és a tervezői tudást birtokló helyi képző és iparművészek által létrehozott szervezet működése is.
A klaszterkezdeményezés megszületése szempontjából kiemelkedően fontos új körülmény Pécs Város Önkormányzatának aktivizálódása. Mint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt tulajdonosa, az Önkormányzat fontos új szereplővé vált. A klaszter-gondolat közvetlenül is az Önkormányzathoz kötődő eseményhez kapcsolódik. Pécs Város csatlakozott az egyik legfontosabb európai porcelán-központ, Limoges által kezdeményezett hálózathoz. Az UNIC (Urban Network for Innovation in Ceramics) nevet viselő hálózat azt a célt tűzte maga elé, hogy a nemzetközi együttműködés és tapasztalatok talaján, egy saját akcióterv megalkotásával, valamint egy széles helyi támogató csoport létrehozásával segítse a súlyos problémákkal küzdő, de a hálózatban résztvevő városokban fontos szerepet játszó tradícionális porcelán és kerámiaipar megújulását. A hálózat tagjai: Limoges (F), Aveiro (P), Pécs (H), Delft (NL), Selb (D), Stoke-on-Trent (UK), Faenza (I), Castellón (ES), Sevilla (ES), Kolozsvár (RO). A tervezett klaszter leendő tagjai mint a program során létrejött ULSG (Urban Local Support Group)-ben résztvenni kívánók találkoztak először, és fogalmazták meg hosszabbtávú együttműködési szándékukat és az együttműködés mindannyiuk számára kölcsönösen előnyös területeit.
Pécs Város kezdeményező szerepe tágabb értelemben is rendkívül fontos. A 2010 Európa Kulturális Fővárosa cím, a kulturális ipari fejlesztési pólus projektcsomagjai, az ezek megvalósításának köszönhető helyi konjunktúra, valós gazdasági tartalmat biztosít az együttműködéshez. Ez az igazi aktuális kihívás: a klaszter minden tagja, termelők és építészek, formatervezők és kreatív műhelyek, mind együttműködésre vannak ítélve.

A Dél-Dunántúli Porcelán és Kerámia Klaszter alapító szervezetei a tágabb értelemben vett termelési vertikum különböző területeit képviselik.
A legfontosabb partner természetesen a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. nem szorul részletesebb bemutatásra. A Zsolnay márka vitán felül az iparág magyarországi csúcsprodukciója. Még mindig töretlen hazai és nemzetközi elismertségnek örvend, Magyarország egyik legismertebb márkája. A Klaszterben méreténél, gazdasági erejénél és reputációjánál fogva kezdeményező pozíciót kell elfoglalnia.
Különleges szereplője az iparágnak a Szemán Stúdió Kft. Két lábon áll, alakulásakor égető berendezések gyártásával foglalkozott, néhány éve, Szederkénybe költözése óta már kisüzemi mértekben fagyálló, elsősorban kültéri alkalmazású, nagyméretű kerámia edények gyártásával foglalkozik. A cég neve egyaránt jól cseng a saját műhelyükben dolgozó keramikusok és a nagyobb volumenű gyártok körében is. A Kft szívesen támogat művészeti programokat, termékei számos város –köztük Pécs- köztereit díszítik. Elsősorban a Szemán Stúdió Kft lehet az a termelő szervezet, amely önálló műszaki K+F tevékenység folytatására is képes.
A Terra Ungheria Kft két külföldi állampolgárságú, de sok éve már Magyarországon élő szakember tulajdonában van. Elsősorban nagyméretű, kül -és beltéri alkalmazású, kerámia edények gyártásával foglalkoznak. Jellemzőjük a speciális raku technika és a színek bátor alkalmazása. A Kft az egyetlen, ahol a termelési volumen releváns hányada exportra kerül. Folyamatos intenzív termékfejlesztési tevékenységet folytatnak, szívesen dolgoznak együtt magyar és külföldi művészekkel. Széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel, piaci tapasztalatokkal rendelkeznek.

Amikor azt a szót halljuk, hogy kerámia, legtöbbször színes edényekre gondolunk, és nem jut eszünkben a legnagyobb volument képviselő termelési ág, a téglagyártás. A Klaszter egyik nagy potenciálja lehet a Baranya-Tégla Kft azzal, hogy adottságai miatt azon ritka gyártók közé tartozik, akik képesek egyedi igények magas műszaki színvonalú kielégítésére. A különböző profilú burkolótéglák alkalmazása kedvelt eszköze az építészetnek. A belső együttműködés egyik izgalmas eredménye lehet a tégla és mázas kerámia kombinációjával megvalósuló homlokzatdíszítési eljárások kifejlesztése.

A pályázati kiírásban megfogalmazott egyik alapvető cél, hogy az iparág termelő szervezetei és felsőoktatási intézményei között partneri viszonyon alapuló együttműködés jöjjön létre. A design-igényes iparág szempontjából a legértékesebb adottság adottság a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara. A porcelán és kerámiaipar versenyképességének egyik legfontosabb komponense azok esztétikai megjelenése. A kar oktatói és hallgatói az e téren elengedhetetlenül szükséges kutatások legfontosabb humán bázisát jelentik.

A Baranyai Alkotótelepek KHT 1967 óta játszik meghatározó szerepet a hazai és nemzetközi kerámia és porcelán művészetben. A Siklósi Kerámia Alkotóház műhelyeiben a szinte minden keramikus megfordult, aki számít Európában. A siklósi kolostor jól felszerelt műhelyeivel kiváló terepe lehet a szakmai szimpóziumoknak. Az alkotóházban lehetőség nyílik az egyes formai ötletek, technológiai újítások prototípus szintű tesztelésének.
A DeForma Alapítvány 1993 óta szervezi a magyar kerámia és porcelánművészet fontos eseményeit. A DeForma művészcsoport létrehozásával kimagasló eredményeket mondhat magáénak a hazai porcelánszakma megújulásában. Talán legsikeresebb akcióit épp a Zsolnay Gyárral együttműködve bonyolította le, ugyanakkor szakmailag nyitott, kapcsolatai révén nagy biztonsággal tudja majd a speciális termékfejlesztési feladatokhoz a legmegfelelőbb tervezőt megtalálni.
A kerámia termékek egyik legnagyobb felvevőpiaca az építészet. Minden, ezen a piacon is jelenlévő termelő –márpedig a Klaszter tagjai ilyenek- folyamatosan keresi a kapcsolatokat az építész szakmával. Általában nem sok sikerrel. A Pécsépterv Stúdió Kft csatlakozása a klaszter-kezdeményezéshez fordulat lehet ebben a folyamatban. A Kft az egyik legnagyobb pécsi tervezőiroda. Avatott ismerője a Zsolnay hagyományoknak, és elkötelezett a kerámia termékek alkalmazása iránt.

A Kulturális Innovációs Kompetencia Egyesület a Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter létrehozásával és működtetésével természetes szövetséges. Részvétele a tevékenység szélesebb kontextusát jelentheti, menedzseri tapasztalatai, széleskörű kapcsolatrendszere nélkülözhetetlen a tartalmas munka folytatásához és különösen az eredmények disszeminációjához.
A GeoScience Nonprofit Kft elsősorban a klaszter működésének arculati és kommunikációs területein, részben pedig a 3D technológiák speciális alkalmazási lehetőségeinek területén bizonyulhat hatékony partnernek.
A Dél-Dunántúli Porcelán és Kerámia Klaszter kezdeményezése a Zsolnay Örökség Kezelő Kht-tól indult. A Társaság eredetileg a Zsolnay Gyár műemlékeinek kezelésére létrehozott szervezet. Az elmúlt évek során, elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed projektjének kifejlesztésével más területeken is komoly eredményeket tudhat magáénak. A projekt szempontjából szerencsés adottsága, hogy a leendő klaszter működési területén talán a legszélesebb kapcsolatokkal és szakismeretekkel rendelkezik. Ezek talaján, és a különböző méretű és tematikájú projektek menedzselésében megszerzett tapasztalatok birtokában, a siker biztos esélyével vállalhatja fel a klaszter menedzsment szervezetének feladatait.
Az együttműködés alapjául szolgáló közös érdekeknek definiálható egy általános szintje, amely meglehetősen közhelyszerűen hangzik: a partnerségi magatartásformák kialakítása és begyakorlása. Ugyanakkor, he figyelembe vesszük azt a tényt, amely a szerves folyamatok eredményeként létrejövő horizontális hálózatok szinte teljes hiányát mutatja, megérthetjük, hogy ez nem puszta szólam. A Tagoknak már a csatlakozás pillanatában át kell alakítaniuk értékrendszerüket: egy középvállalat képviselőjének el kell tudni fogadni partnerként egy mikrocég tulajdonosát, vagy akár egy egyéni vállalkozót is. Az együttműködés „best practice” –ének megtalálása, akár jogi akár gazdasági értelemben a résztvevők számára ismeretlen terepen történő mozgást, előrehaladást igényel.
Természetesen a közös érdekek megfogalmazhatók konkrétabb szinteken is. Minden klasztertag érdekelt saját versenyképességének javításában, és ehhez olyan esélyek, még nem hozzáférhető új szolgáltatások kialakításában, amelyek a partnerek eltérő sajátosságainak kihasználásával, vagy egyszerűen csak közös fellépéssel jóval kedvezőbb lehetőségek nyílnak, mint az eddigi egyéni utakon.

Szakmai program – közös cél: INNOVÁCIÓ
A Dél-Dunántúli Porcelán és Kerámia Klaszter rövid távú célja természetesen az együttműködés jogi és kommunikációs infrastruktúrájának kialakítása ill. folyamatos karbantartása. Mint induló klaszter megfogalmaztuk a tervezett együttműködés főbb elveit, azonban a gyakorlat, a rendszerességgel tervezett személyes találkozók (benchmarking klub) során bizonyára sok olyan tapasztalat birtokába jutunk, amelyek segítségével az induló rendszer tökéletesíthető. Ugyancsak e területhez tartozik a klaszter induló létszámának bővítése, új partnerek felkutatása.
A Klaszter a szakmai tevékenységét az alábbi területeken szeretné leginkább kifejteni:

A 3D technológiák alkalmazási lehetőségeinek kutatása
A kerámia és porcelán design-igényes iparág. A termékek piaci sikere –a korrekt műszaki paraméterek mellett – leginkább azok külső megjelenésétől függ. A digitális 3D technológiák: térbeli adatrögzítés, modellezés és megjelenítés, a kerámia iparban széleskörű alkalmazási lehetőségek elé néz, ugyanakkor jelenleg e felhasználás még gyermekcipőben jár. A piacon már jelen vannak azok a szolgáltatók, akik rendelkeznek a szükséges hardver és szoftver eszközökkel, azonban ezek még nem álltak össze a kerámia ipar számára felhasználható rendszerekké. Jelenleg három alkalmazási terület kutatása látszik ígéretesnek, ezek: digitális formatervezés, újragyártandó tárgyak digitális modellezése és újbóli megjelenítése, termékek 3D-s dokumentálása. A cél megvalósításaként rövid távon, alvállakozók bevonására építő, olyan szakértői anyag elkészítését tervezzük, amely a 3D technológiák alkalmazásának a klasztertagok igényeire adaptált know-how-ja lehet, illetve egy leendő 3D-s stúdió létesítésével kapcsolatos projekt előkészítéséhez szükséges információkat biztosítja.

Kreatív szimpóziumok megszervezése a gyártók és tervezők együttműködésével
A termékfejlesztés –termékinnováció fő színtere a kerámia és porcelániparban elsősorban a design. Különleges adottsága térségünknek az iparművészet, a design terén meglévő jelentős szellemi tőke, humán erőforrás. Elmondható ugyanakkor, hogy a komoly hagyományok ellenére nem működik kellő hatékonysággal a termelő szervezetek és a vizuális szakemberek együttműködése. A klaszter tagjai itt látványos eredményeket remélhetnek. A művészet és termelés együttműködése, az ehhez szükséges legmegfelelőbb módszerek kialakítása talán a legígéretesebb terület.

A szerzői és felhasználói jogvédelem
Általában is, de a kerámia és porcelánipar területén különösen fontos versenyképességi komponens a termékek esztétikai tartalmának jogi védelme. A jogvédelem jelentőségét nem kell különösen bizonygatni. Ennek ellenére számtalanszor tapasztaljuk, hogy a természetes jogérzék által a legtökéletesebben alátámasztottnak látszó álláspont sem érvényesíthető egy esetleges jogvitában. Gyakran a legnyilvánvalóbb jogsértésekben sem sikerül az azokat elszenvedőknek megfelelő elégtételt szerezniük. Itt a legtöbb esetben a szükséges rendszerezett szakmai információk, ill. a jogterülettel elmélyülten foglalkozó szakemberek hiánya a fő ok. Szeretnénk, ha lényegi változások elindítói lehetnénk. Rövid távon egy olyan jogi szakértői kutatási program megvalósítását szeretnénk kezdeményezni, amely felméri a jogvédelemmel kapcsolatban a klasztertagok speciális igényeit és megvizsgálja a jelenleg lehetséges cselekvési alternatívákat. Emellett arra a kérdésre is választ várunk, hogy van-e lehetőségünk esetleges közös fellépésre, és ha igen ezt milyen módon tehetjük meg.

Közös kommunikációs felületek, konferenciák, kiállítások szervezése
Természetszerű feladat, hogy mindenki számára láthatóvá tegyük a klaszter tevékenységét. A közismert mondást kissé elferdítve: nem elég sikeresnek lenni, annak is kell látszani. E cél megvalósítására már rövid távon is számos lehetőség kínálkozik. A honlapunk folyamatos frissítésével, szakmai konferenciák szervezésével, kiállításokkal, közös nemzetközi fellépésekkel szeretnénk ismertté tenni működésünket és eredményeinket.

A Dél-Dunántúli Porcelán és Kerámia Klaszter tagjai

Név, székhely, képviselő neve, tevékenységi kör szerint

Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft
7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37.
Vincze Balázs Attila
Orökségvédelem -menedzsment szervezet

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt
7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37.
Treitz Ferenc
Porcelán és kerámia gyártás

Szemán Stúdió Képzö-és Iparművész Kft
7751 Szederkény, Rákóczy u. 7.
Szemán János
Égetőberendezések és kerámia termékek gyártása

Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft
7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.
Kiss Róbert
Tégla és tetőcserép gyártás

DeForma Alapítvány
7621 Pécs, Király u. 58.
Sárkány József
Iparművészeti tervezés

PTE Művészeti Kar
7624 Pécs, Damjanich u. 30.
dr. Lakner Tamás
Művészeti felsőoktatás

Terra Ungheria holland-Belga-Magyar Export-import és Design Tervezői Kft.
7720 Pécsvárad, Ipartelep 1.
Pieter Leemans
Kerámia termékek gyártása

Pécsépterv Stúdió Kft
7621 Pécs, Szent István tér 12.
Csaba Gyula Zoltán
Építészeti tervezés

Baranyai Alkotótelepek Művészeti és Kulturális Szervező KHT
7800 Siklós, Vajda J. tér 2.
Váczy Réka
Iparművészeti tervezés és kivitelezés

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület
7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.
Keresnyei János
Kulturális ipari projektek menedzselése

Geoscience Nonprofit Kft
7625 Pécs, Vince u. 9/2
Kitanics Máté
Kutatásfejlesztés, menedzselés

Bázis Szobrász Egyesület
7621 Pécs, Szent István tér 17.
Pál Zoltán
tárgyalkotó művészetek, design

Art Deco Galéria
7621 Pécs, Király u. 35.
dr. Faragóné Tarr Mária
műkereskedelem

Közelítés Művészeti Egyesület
7621 Pécs, Mátyás király u. 2.
Varga Rita
Vizuális művészetek, design

2017. szeptember 15. Zsolnay – múlt, jelen, jövő – Szlovéniában

Megnyílt a maribori Regionális Múzeumban a Zsolnay – múlt, jelen, jövő című kiállítás 2017. szeptember 15-én. A kiállítás a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt, az Art Deco Galéria és a Zsolnay Örökségkezelő NKft. közös projektje. A tárlat egyaránt bemutatja a gyár aranykorának remekműveit a XIX. századból, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. jelenleg futó termékeit, valamint a Zsolnay Örökségkezelő …

Olvasd el

2017. március 10. Struktúra és gesztus – kiállítás

Megnyílt Bóbics Diána „Struktúra és gesztus című kiállítása 2017. március 3-án. Bóbics Diána képzőművész különböző művészeti kifejezési formákkal kommunikál a befogadóval. Munkáinál médiumként megjelenik a rajz, a videó, objekt, installáció és festészet. Az aktuális kiállításán bemutatott alkotásain keresztül festészete és plasztikai munkái más jelentést kapnak. Agyag, pigment és máz felhasználásával újabb kísérletek eredményeit összegzi, ennek …

Olvasd el